รายงานจากข้อมูล RAW

ถ้าคุณได้ทำการทดสอบทางพันธุกรรมกับเราหรือกับ บริษัท พันธุศาสตร์อื่นและคุณมีไฟล์ข้อมูลดิบ (ไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีแผนผังทางพันธุกรรมของคุณ) ในส่วนนี้คุณสามารถขอรายงานทางพันธุกรรมได้ อัปโหลดไฟล์ของคุณในขณะที่ทำการสั่งซื้อหรือส่งทางอีเมล หากคุณได้ทำการทดสอบแล้วคุณเพียงแค่ต้องบอกจำนวนชุดอุปกรณ์ของคุณในความคิดเห็นของคำสั่งซื้อ

ผลลัพธ์ 1 - 6 6 ของ

DNA Internationa

×

เข้าสู่ระบบ